Takk til alle lokale bedrifter

Vi takker alle lokale bedrifter for støtte til FLL gruppa TNT – Team Nesna Teens.

Westcon
Byggtorget Nesna
Sinus Nesna
Nesnsa Entreprenør AS
Fryd Blomster