FLL 2023

Årets påmelding starter 1. april, og i år er vi tidlig ute med å få oss påmeldt.
Da er det bare å glede seg til høsten og konkurranse.